Wettelijke Bepalingen

Auteursrechten

De titel, het ontwerp, de vorm van de website www.etiq-display.com, maar ook de inhoud ervan, zoals commentaren, editorials, illustraties en originele beelden en hun organisatie, alsook alle softwarecompilaties, onderliggende broncode, software ( met inbegrip van applets) en andere elementen op de site www.etiq-display.com zijn eigendom van ETIQ Création SARL (bvba) en de daaraan verbonden bedrijven.

Etiq Création, SARL staat haar bezoekers toe om elektronisch kopiëren en afdrukken op papier te maken van deze elementen met als enig doel de voorbereiding van hun aankopen en een bestelling te plaatsen bij de etiq-display.com Enig ander gebruik van elementen van de website www.etiq-display.com, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, verspreiding of herpublicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etiq Création SARL, is strikt verboden en vormt een inbreuk die strafrechtelijk zal worden gesanctioneerd.

 

Merken

Etiq Display, etiq-display.com, en elk ander product of dienst van Etiq Création, SARL, referenties op de site www.etiq-display.com zijn commerciële merken of gedeponeerde merken van Etiq Création SARL, in Frankrijk en andere landen. De andere productnamen of ondernemingen die vermeld zijn op de site www.etiq-display.com kunnen commerciële merken zijn of gedeponeerde merken die aan derden toebehoren en ten dien titel beschermd zijn door het recht op intellectueel eigendom.

 

Gebruiksvoorwaarden van de site www.etiq-display.com

Toepasbaar recht Deze gebruiksvoorwaarden van de site www.etiq-display.com zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle geschillen met betrekking tot de contractuele relatie tussen u en ons zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de niet-exclusieve Franse jurisdictie. Op de site www.etiq-display.com is elke contract of overeenkomst afgesloten tussen de firma Etiq Création SARL en de consument, zie de algemene verkoopsvoorwaarden. Verantwoordelijkheid

Binnen de grenzen van wat is toegestaan door de wet, en behalve in de gevallen van een fout, biedt het bedrijf Etiq Création SARL de site www.etiq-display.com op een "as is" - basis, en doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, van welke aard ook, met betrekking tot de werking van het telecommunicatie-netwerk, dat toegang geeft tot de site of betreffende de werking van de "browser" van de klant die hem toegang biedt tot de site. Voor zover wat de wet toestaat en de verbintenissen uitdrukkelijk genomen door de maatschappij Etiq Création, SARL op de site www.etiq-display.com site, kan noch de firma Etiq Création, SARL, noch een van haar gelieerde ondernemingen, noch haar functionarissen, werknemers of andere vertegenwoordigers, aansprakelijk worden gesteld voor schade, dit met inbegrip van verlies van gegevens, inkomen, kans of winst, evenals elke aanvraag van de derde partij die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de site www.etiq-display.com, de informatie, de inhoud , de elementen of producten die worden aangeboden op de site.

 

Site www.etiq-display.com

De site www.etiq-display.com is eigendom van en wordt beheerd door: Etiq Création, SARL 8 rue de la Plaine Z.I Roubaix Est 59115 Leers. Frankrijk Identificatienummer BTW: FR 35 433 584 414 HR 433.584.414.00026